איפה ומתי ייערך הכנס?

השנה כנס עולמות ישודר חי באינטרנט בתאריכים 29.3-1.4 באתר שידורים מיוחד, שיקבלו אליו גישה מי שירכשו “צמיד כניסה” לכנס.