אני שוקל להתנדב. שווה לי?

בשנה רגילה שבה הכנס מתקיים במתחם פיזי – מאוד. פרט לעצם חוויית ההתנדבות, כל המתנדבים זכאים לכרטיסים בחינם לאירועים בכנס.
השנה, לצערנו, אין אפשרות להתנדב במסגרת כנס עולמות 2021, שכן הוא מתקיים במתכונת וירטואלית מלאה.