האם יריד הדוכנים יפעל השנה? כיצד?

כן, השנה יריד הדוכנים של עולמות יתקיים באופן וירטואלי, והדוכנים יפעלו 24 שעות ביממה לאורך כל ארבעת ימי הכנס.
לפרטים נוספים בנוגע ליריד הדוכנים לחצו כאן.